KO JE MACHINA?

Ko je machina? Šta je čovjek? Ko je ubio boga?
Zašto se paranoja završava sa “ja”, a umrijeti sa “ti”?
Zašto niko iz ostatka svemira ne želi da nas kontaktira?
Zašto nam je svejedno što je sve jedno?
Da li je iza ogledala zaista zid?
Da li smo već u crnoj rupi?….

Mreža kaže:
“Svaki signal ili podražaj koji prođe put od izvora kroz kanal komuniciranja do recipienta i uspije mu se nametnuti kroz svojstvo distinkcije je informacija.”
Continue reading “KO JE MACHINA?”